เครื่องมือวัด Dial Caliper

เครื่องมือวัด Dial Caliper
Dial-Caliper-1

ไดอัลแคลิปเปอร์, เวอร์เนียแคลิปเปอร์ ติดหน้าปัดนาฬิกาเพื่อการอ่านที่เที่ยงตรงยิ่งขึ้น

ทำไมจึงต้องมีการสอบเทียบ?

เพื่อเป็นการตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องมือวัด เป็นการปรับหรือกำหนดการทำงานของเครื่องมือวัดให้มีความถูกต้อง หลักการปรับเทียบหรือสอบเทียบมีหลักการง่ายๆ คือ ใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงกว่า 10 เท่าเป็นตัวเปรียบเทียบให้กับเครื่องมือที่มีความแม่นยำน้อยกว่า

Dial Caliper

Advertisements