เครื่องมือวัด Mitutoyo

เครื่องมือวัด MITUTOYO
หมวดรวมเครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรมคุณภาพสูงของมิตูโตโย อย่างเช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์, เครื่องมือวัดความหนา, เครื่องมือวัดความสูง, เครื่องมือวัดความลึก เป็นต้น

 

VERNIER
Linear-Scales2

Linear Scales

Linear Scales
KA Counter

surface-Plate

Surface Plate

Granite Surface Plate

170-1

Coordinate Measuring Machines

Coordinate Measuring Machines

Advertisements