การใช้ไมโครมิเตอร์วัดด้านใน (Internal Micrometer)

ไมโครมิเตอร์วัดด้านในถูกออกแบบมาใช้สำหรับวัดขนาดด้านในชิ้นงาน เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ หรือขนาดของร่องต่าง ๆ  ไมโครมิเตอร์วัดด้านในมีขนาดต่างๆซึ่งสามารถใช้วัดขนาดชิ้นงานได้ในช่วง 50-75, 75-175, 75-600, 150-1250, 800-2500, 1250-4000, และ 2500-6000 มม.

ลักษณะและส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์วัดด้านในแสดงได้ดังรูป ซึ่งได้แก่ ปลายวัด,หัวไมโครมิเตอร์,แกนต่อ, และแกนตั้งมาตราฐาน

แกนต่อที่ใช้มีหลายขนาดจะเลือกใช้ขนาดเท่าใดหรือจำนวนกี่อันนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานที่ต้องการจะวัด  โดยทั่วไปแล้ว

วิธีการทดลอง
1. ทำความสะอาดและตรวจดูความสมบูรณ์ของชิ้นงาน
2. ทำความสะอาดและตรวจดูความสมบูรณ์ของไมโครมิเตอร์
3. ตรวจสอบและปรับไมโครมิเตอร์ให้ถูกต้องตามขนาด
4. วัดความโตของรูเจาะตามแบบกำหนด
5. จดค่าวัดที่ได้

Advertisements